εὐμεθοδώτερον

εὐμεθοδώτερον
εὐμέθοδος
easily compassed
masc acc comp sg
εὐμέθοδος
easily compassed
neut nom/voc/acc comp sg
εὐμέθοδος
easily compassed
adverbial

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”